story-image

Шинээр элсэгчид бүртгүүлэхээр  ирэхдээ: 

  • 3*4 хэмжээтэй цээж зураг 2%

  • Төрсний гэрчилгээ 

  •  Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх 

  •  Хорооны тодорхойлолт 

  • Ажлын газрын тодорхойлолт

Онлайнаар бүртгүүлэх

Та сургуулийн төлбөр мэдээлэл авах болон хүүхдээ манай сургуульд сургах хүсэлтэй бол доорх бүртгэлийн хуудсыг үнэн зөв бөглөж илгээнэ үү.